Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubovany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubovany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol prestavaný v roku 1778. Jednoloďová pozdĺžna stavba so širokým presbytériom s rovným uzáverom, s loďou staršieho kostola a s vežou vstavanou do hlavnej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. K južnej strane lode bola pristavaná baroková kaplnka s pruskou klenbou. [1] Kostol má z jednej strany veže nevhodnú a rušivú modernú prístavbu. Veža je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Fasády lode sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo ukončenými oknami.
 

Hlavný oltár je neobarokový, za ním bola kedysi maľovaná iluzívna stĺpová architektúra z roku 1778, v strede sa nachádzal závesný obraz sv. Michala archanjela od K. Švestku z roku 1865. Na predstavanej menze je oltárna skriňa s barokovou sochou sv. Michala archanjela, zhotovená začiatkom 20. storočia a zakrývajúca pôvodný obraz. Bočný oltár Najsvätejšej Trojice bol neskororenesančný, epitafového typu, datovaný rokom 1630. V strede neskororenesančnej stĺpovej architektúry bol obraz Najsvätejšej Trojice, v nadstavci Veronikin ručník. Predstavaná menza s oválnym tabernákulom bola baroková z 18. storočia. [2] V súčasnosti je bočný oltár zreštaurovaný a nachádza sa v novom rímsko-katolíckom kostole v Piešťanoch. [3] Kazateľnica bola klasicistická zo začiatku 19. storočia, s reliéfmi na parapete rečnišťa. Dve barokové sochy archanjelov (Rafael, Gabriel) sú umiestnené pri hlavnom oltári na nových konzolách. [4]
 

Okolo kostola sa rozprestiera cintorín, na ktorom sa zachovalo niekoľko kamenných krížov z 18. a 19. storočia, vytvorených v štýle ľudového baroka. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 346.
[3] http://www.dubovany.sk/z-historie.html (9.3.2018)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 346.
[5] http://www.dubovany.sk/z-historie.html (9.3.2018)
Bibliografia
www.dubovany.sk
GPS
48.523344, 17.730899
48°31'24.0"N 17°43'51.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk