Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dunajská Streda
Iný názov
Žltý kaštieľ
Lokalita
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ známy ako Žltý kaštieľ. [1] Barokovo-rokokový objekt, postavený v druhej polovici 18. storočia. Klasicisticky upravený bol začiatkom a v druhej polovici 19. storočia. [2] Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková budova so stredným trojosovým rizalitom, členeným pilastrami a zakončeným vykrojeným štítom, v ktorom je bohato rámovaný erb. Fasáda je členená lizénovým rámom a kordónovou rímsou. [3] Všetky fasády sú členené rytmicky so štukovým dekorom s rastlinnou ornamentikou a rokajmi. Priečelie ukončujú dekoratívne vázy a socha moriaka. [4] Nadokenné rímsy na rizalite sú prehýbané. [5] Dispozícia má znaky baroka so vstupným vestibulom, slávnostným schodišťom a ústrednou sálou v poschodí rizalitu. [6] Miestnosti na prízemí sú zaklenuté fabiónovým stropom. Miestnosti na poschodí sú zdobené štukovou ornamentikou. [7]
 

Kaštieľ dal postaviť v 18. storočí Miklós Kondé, varadínsky biskup. Výstavbu ukončili v roku 1770. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatková obnova pre muzeálne účely sa uskutočnila v rokoch 1970 – 1974. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

V kaštieli v súčasnosti sídli Žitnoostrovné múzeum, ktoré 1. júla 1964. Nadviazalo na tradície múzea, ktoré v roku 1927 založil v Šamoríne Antal Khin. V múzeu sú stále expozície etnografického a archeologického charakteru. Vedľa kaštieľa bola v roku 1986 otvorená výstavná sieň, kde sa ročne usporiada 5 - 6 umeleckých výstav. Stála expozícia dnes pozostáva z jedenástich tematických celkov. Je tu časť archeologická a paleontologická, historická a národopisná. Archeologická a paleontologická expozícia, otvorená v roku 1990, predstavuje prehistorické archeologické a paleontologické nálezy z územia okresu. Historické expozície sú rozdelené do niekoľkých celkov, ako napr. historické zbrane, bytová kultúra šľachty, alebo pamätná izba Ármina Vambéryho - orientalistu, cestovateľa a vedca. Národopisná časť je zastúpená sedliackou kuchyňou s tradičným zariadením, vrátane otvoreného ohniska. Túto časť zastupuje aj tzv. čistá izba a izba z Martoviec. [10]

Prístup
Stojí vo východnej časti mesta.
Fotogaléria
Kaštieľ Dunajská Streda foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Dunajská Streda foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Dunajská Streda foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Dunajská Streda foto © Ľuboš Repta 4/2018Kaštieľ Dunajská Streda foto © Ľuboš Repta 4/2018Kaštieľ Dunajská Streda foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 352.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 76.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 352.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 76.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 352.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 76.
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 352.
[8] www.muzeum.sk (23.7.2013)
[9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 76.
[10] www.muzeum.sk (23.7.2013)
Bibliografia
www.dunstreda.sk
GPS
47.994436, 17.621796
47°59'40.0"N 17°37'18.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk