Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
etnogenéza
proces vzniku a formovania žijúcich alebo historicky známych národov a národnostíwww.pamiatkynaslovensku.sk