Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galanta - Židovský cintorín
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Druhý cintorín s približne 700 hrobmi a domom smútku je jedinou židovskou pamiatkou mesta. Pred holokaustom bola Galanta so svojimi dvoma ortodoxnými obcami významným centrom židovského života. [1] História židovských cintorínov v Galante spadá do roku 1729, kedy dal gróf Ferdinand Eszterházy židom z Galanty do večného prenájmu miestnosť na zriadenie modlitebne a zároveň pozemok na cintorín. Najstarší cintorín sa nachádzal na sídlisku SNP, ale bol zničený a zanikol po druhej svetovej vojne. Predpokladá sa, že niektoré náhrobníky boli premiestnené na novší cintorín. Na udržiavanom teréne s rozlohou 100 x 140 m na nachádzajú náhrobníky ešte z 18. storočia. Najstaršie hroby sú v juhozápadnej a západnej časti. Súčasťou ohradeného areálu je dom smútku (tzv. Ciduk HaDin), cez ktorý sa zároveň vchádza na cintorín. Náhrobníky predstavujú pestrú a pútavú paletu materiálov, tvarov a symbolov (z tých sú najčastejšími ruky Kohenov, džbány Levitov a hviezda Dávida). Nápisy sú väčšinou v hebrejčine, ale nájdu sa aj maďarské a slovenské. [2]
Súčasný stav a využitie
Cintorín je udržiavaný a naďalej slúži svojmu pôvodnému účelu.
Prístup
Školská ulica 24
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 50.
[2] www.slovak-jewish-heritage.org (20.6.2015)
Bibliografia
www.galanta.sk
GPS
48.190998, 17.741180
48°11'27.6"N 17°44'28.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk