Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerský Milhosť - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Miglés
Lokalita
obec Gemerské Teplice, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1804. Renovovaný bol v roku 1949. Sieňový obdĺžny priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené lizénovými rámami. Do štítového priečelia je vstavaná veža, krytá ihlancom. [1]
 

Oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia, s novým obrazom Ukrižovania od K. Stránayho z 20. storočia. Kazateľnica je drevená klasicistická z roku 1804. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 376.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 376.
GPS
48.593935, 20.290291
48°35'38.2"N 20°17'25.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk