Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gondovo (Nová Dedina) - Kaplnka sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Dedina, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1877. Objekt s rovným uzáverom má štvorcový pôdorys a priečelie s trojhranným štítom. Interiér je zaklenutý českou plackou. Na priečelí vo výklenku je socha sv. Jozefa Pestúna. [1] Nad vstupom je latinský nápis: S JOSEPHE ORA PRONOBIS / MDCCCLXXVII
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne. Nachádza sa vedľa hlavnej cesty.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 379.
Bibliografia
www.novadedina.sk
GPS
48.285199, 18.652166
48°17'06.7"N 18°39'07.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk