Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hájske - Kostol sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kepežď, Dverníky
Lokalita
obec Hájske, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1841 na staršom barokovom základe zo začiatku 18. storočia. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor s rovným uzáverom presbytéria, za ktorým je pravouhlá sakristia. Presbytérium a loď sú zaklenuté českou a pruskou klenbou. Do západnej fasády je vsadená veža s vysokou ihlancovou strechou. Vonkajšie múry sú spevnené výraznými pultovými opornými piliermi. [1]
 

Kazateľnica a kamenná krstiteľnica sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 384.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 384.
Bibliografia
www.hajske.sk
GPS
48.251287, 17.867711
48°15'04.6"N 17°52'03.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk