Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hankovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hankovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v prvej polovici 20. storočia. Obdĺžnikový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou západnou vežou. Interiér má rovný strop. [1] Fasády sú hladké. Veža zastrešená ihlanom vytvára na priečelí mierny rizalit. Nad vstupom je termové okno a nad ním kruhový otvor.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Po zániku samostatného zboru sa Hankovce stali súčasťou marhaňského zboru a tak je tomu až doposiaľ. V roku 1828 bola v Hankovciach postavená modlitebňa na pozemku, ktorý zboru darovala grófka Wolkensteinová. V modlitebni slúžil marhaňský farár osemkrát do roka Služby Božie. Modlitebňa bola pri kanonickej vizitácii biskupa Jura Janošku v roku 1926 v zlom stave. Veriaci si chceli už pred prvou svetovou vojnou postaviť vlastný chrám, ale vojnové udalosti to znemožnili. [3]
 

V Hankovciach stála aj samostatná zvonica, v ktorej boli dva zvony. Jeden (250 kg) nadobudnutý v roku 1923 mal nápis: „Od ohňa, povodne, vojny, moru, hladu zachovaj nás Bože a požehnaj cirkev i národ náš“. Menší zvon (50 kg) bol zadovážený v roku 1924. Oba boli prenesené do veže nového kostola, ktorý začali stavať v roku 1937. Dokončený bol v roku 1938 a toho istého roku – 17. júla ho posvätil biskup V. P. Čobrda. [4]
 

Hankovskí veriaci odpracovali na kostole 1650 dní, veriaci z okolia 800 dní. Viacerí cirkevníci priniesli bohaté a milé obete. J. Breha z Kochanoviec daroval oltárny obraz a jedno okno. J. Breha z Hankoviec 600 korún. Ján Sokol z Harhaja okno za 420 korún. Ján Dvorský z Hankoviec daroval 300 korún. Mikuláš Dessewffy, zborový dozorca, daroval 200 korún a M. Janotka postavil oltár zadarmo. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

19. 11. 1967 bol posvätený na veži kostola nový kríž. Posvätil ho biskup Dr. Štefan Kátlovský. V roku 1980 bol do kostola zadovážený nový organ v hodnote 271 000 korún. [6]
 

V 90. rokoch 20. storočia prebehla vnútorná i vonkajšia rekonštrukcia chrámu, ktorý bol odvodnený, bol zväčšený chór, položená nová dlažba. Chrám zvnútra i zvonka vymaľovali. [7]
 

V roku 2008 pri príležitosti 70. výročia posvätenia chrámu Božieho, boli vymenené okná, zakúpený nový digitálny číselník a tiež bol zhotovený nový ambón a krstiteľnica, ktoré posvätil biskup VD Slavomír Sabol. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 391.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 391.
[3 - 8] www.hankovce.sk (17.3.2018)
Bibliografia
www.hankovce.sk
GPS
49.200351, 21.406836
49°12'01.3"N 21°24'24.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk