Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gelnica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Gelnica, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1784 ako tolerančný chrám na pôdoryse gréckeho kríža a bez veže. Na hlavnej fasáde sú dve nápisové tabule vzťahujúce sa na stavbu kostola. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním.
 

Architektúra oltára, kazateľnice a organa je z obdobia výstavby sakrálneho objektu. Na oltári je obraz Krista a Samaritánky, olejomaľba od Karola Jakobeyho z roku 1887. V parapete tzv. baníckeho chóru je podlhovastý výklenok so sochárskou skupinou scény z dolovania a dvoma flankovanými postavami baníkov. Nad tým je nápis Roberti Häuerschaft. [2]
 

Evanjelický kostol bol postavený nákladom 30 tisíc zlatých, ktoré zozbieralo 200 veriacich, 6 cechov a ťažiarstvo Roberti, ktoré dalo postaviť kazateľnicu a oltár; haviari bane Roberti venovali kostolu tzv. banícky chór a ťažiarstvo sv. Jána evanjelistu obraz cisára Jozefa II., ktorého meno sa na znak vďaky uvádza na dvoch doskách na hlavnej fasáde. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 637/1. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta. Lutherovo námestie 4.
Fotogaléria
Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 372.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 372.
[3] www.gelnica.sk/-historia-a-pamiatky.html#m_3653 (4.8.2023)
[4] www.pamiatky.sk (4.8.2023)
Bibliografia
www.gelnica.sk
GPS
48.855936, 20.935356
48°51'21.4"N 20°56'07.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk