Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historické vedomie
schopnosť človeka historické fakty nielen poznať, ale aj s nimi pracovať, zoraďovať, používať ich a vnímať vzťahy medzi nimi. Predstavuje systém hodnôt a schopnosť človeka hlbšie uvažovať o dejinách.www.pamiatkynaslovensku.sk