Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historiografia
inak dejepisectvo - vedná disciplína, ktorá analyzuje dejiny skúmania historickej ľudskej spoločnosti, je to nadstavná zložka histórie, kde sa sama historická veda pozerá na seba v záujme, aby ukázala a zlepšila svoje metodiky výskumu. V druhom zmysle ide o odbornú historickú literatúru.www.pamiatkynaslovensku.sk