Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlivištia - Chrám sv. Juraja
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hlivištia, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v rokoch 1898 – 1899. Jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na piliere. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami a lizénami. Štítové priečelie má barokové vykrojené krídla. Veža je členená lizénovým rámom a krytá barokovou cibuľovitou laternovou strechou. Nad vstupným portálom je malé okno s klenákmi a do omietky vyrytý letopočet datujúci stavbu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 403.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 403.
Bibliografia
www.hlivistia.sk
GPS
48.805713, 22.218354
48°48'20.6"N 22°13'06.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk