Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlohovec - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hlohovec, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka z roku 1748, s polygonálnym pôdorysom, zaklenutá kupolou. [1] Pôvodne to bola pohrebná kaplnka. Jej gotické základy poukazujú na pôvod stavby v 14. - 15. storočí, zatiaľ však nie je vylúčený ani starší – románsky pôvod. Písomne je kaplnka doložená až v roku 1559, keď ju vizitátor hlohovskej farnosti opisuje ako „sacellum pulchrum in cemeterio“ – „peknú kaplnku na cintoríne“ (rozprestierajúcom sa okolo farského kostola). V tomto období slúžila ako mestský karner. Jej múry spevňovali a zdobili gotické oporné piliere a pravdepodobne bola súčasťou pôvodného opevnenia farského kostola, ktoré bolo odstránené v prvej polovici 18. storočia. [2]
 

Kaplnka má ihlancovú strechu. Fasáda je členená nárožnými lizénami. Na západnej strane je vstupný portál a nad ním murovaný štít s erbom Erdödy a vežičkou. [3]
 

Oltár sv. Anny je barokový z čias stavby kaplnky. Stĺpová architektúra s oltárnym obrazom. Po stranách sú sochy apoštolov sv. Petra a Pavla. [4]
 

Starobylý karner pri farskom kostole dali barokovo prestavať gróf Juraj Erdődy, hlohovský zemepán, s manželkou Teréziou Eszterházy dali prestavať na barokovú kaplnku. postaviť. [5]
 

Gróf Erdődy bol veľkým ctiteľom sv. Anny a úctu k svätej matke Panny Márie sa snažil rozširovať. V roku 1776, (už po smrti grófa Erdődyho) vznikla v hlohovskej farnosti Kongregácia sv. Anny, prvý laický cirkevný spolok v Hlohovci, pričom kaplnka sa na niekoľko desaťročí stala jej hlavným duchovným stánkom. Na jej priečelí sa nachádza malá vežička a tympanón s aliančným erbom Juraja Erdődyho a jeho manželky. Interiér kaplnky je zaklenutý kupolovou klenbou s lunetami a jeho dominantu tvorí barokový oltár s ústredným obrazom svätej rodiny - Ježiša, jeho matky Márie, pestúna Jozefa a starých rodičov, Joachima a Anny. Priestor medzi obetným stolom a oltárnym obrazom slúžil v minulosti ako sakristia. Na západnej strane, nad vchodom, sa nachádza chór, na ktorý vedie točité schodište. Súčasťou výzdoby kaplnky sú i dva vzácne betlehemy z prvej polovice 20. storočia. Dnes patrí Kaplnka sv. Anny k vzácnym klenotom neskorobarokovej sakrálnej architektúry na Slovensku. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa farského kostola sv. Michala archanjela.
Fotogaléria
Hlohovec - Kaplnka sv. Anny foto © Imrich Kluka 11/2010Hlohovec - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2017Hlohovec - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 406.
[2] www.hlohovec.fara.sk (13.10.2014)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 406.
[5 - 6] www.hlohovec.fara.sk (13.10.2014)
Bibliografia
www.hlohovec.sk
GPS
48.426721, 17.797100
48.426721,17.7971www.pamiatkynaslovensku.sk