Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Ohaj (Vráble) - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol moderne upravený v roku 1958. Pôvodne to bola baroková kaplnka z roku 1749, ktorú v roku 1958 zväčšili na kostol prístavbou novej priečnej lode. Kaplnka má segmentový uzáver, malú sakristiu a vstavanú vežu. Prestavbou sa stal segmentový uzáver bočnou kaplnkou. Do nového priestoru však zapojili loď i vežu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novodobé. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec je už časťou mesta Vráble.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 437.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 437.
Bibliografia
www.vrable.sk
GPS
48.259037, 18.323125
48°15'32.5"N 18°19'23.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk