Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hosťovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hosťovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1930 postavený podľa projektu J. Dedeka zo Zlatých Moraviec murárskym majstrom K. Kunským zo Žikavy. Jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V exteriéri sú dekoratívne oporné piliere. Veža je zastrešená ihlancom. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 442.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 442.
GPS
48.417469, 18.356475
48°25'02.9"N 18°21'23.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk