Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hrinka
okrúhly tábor Avarov, hradisko – z nemeckého Ring, kruhové pevnosti Avarov zo zapustených kmeňov stromov do zeme, medzi ktorými bol výplň z hliny a kamenia. Tieto valy boli vysoké a široké asi 6 m. Avari zhromažďovali v hrinkách ulúpenú korisť. Podľa franských kronikárov mali hrinky priemer 12 až 14 km a vzdialenosť medzi nimi bola 60 km. Osady roztrúsené medzi nimi umožňovali vzájomnú signalizáciu.www.pamiatkynaslovensku.sk