Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronské Kosihy - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hronské Kosihy, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Obnovený a prefasádovaný bol v roku 1901. Jednolodie s mierne zaobleným uzáverom presbytéria, so sakristiou a so vstavanou, čiastočne vysunutou, vežou. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté českou plackou, loď štyrmi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Fasáda je členená dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je zakončená ihlancom. [1]
 

Zariadenie je novšie ako samotná stavba, pochádza z 19. a 20. storočia. Zo staršieho inventára zostala iba luisézna kazateľnica z konca 18. storočia a neskorobarokové lavice tiež z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína aj neskorobarokový kalich je z konca 18. storočia. Zvony sú z roku 1901. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 458.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 458.
GPS
48.268707, 18.591344
48°16'07.3"N 18°35'28.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk