Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubice - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gomba
Lokalita
obec Hubice, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený na stredovekom, pravdepodobne ešte románskom základe. V roku 1449 bol goticky prestavaný a v 17. storočí upravovaný. Kostol je jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté valenou klenbou. Loď má rovný strop. Predstavaná bloková veža je členená nárožnou bosážou. V priečelí je gotické lomené okno, na južnej strane združené okno. Veža je krytá kamenným ihlancom s nárožnými výstupkami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hubice – Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 91/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD.. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Hubice - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 464.
[2] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
www.hubice.sk
GPS
48.096222, 17.397336
48°0 5' 46.40", 17°0 23' 50.41"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk