Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hul - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Húl
Lokalita
obec Hul, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v rokoch 1862 – 1863. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté plackou, loď pruskými klenbami. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo zakončenými oknami. Priečelie s miernym rizalitom má dve vysoké niky so sochami. Veža členená lizénovým rámovaním je zastrešená ihlancom.
 

Hlavný oltár má obraz Ružencovej Panny Márie od E. Prokopa z roku 1956. Rokokový obraz sv. Rodiny a socha sv. Františka z druhej polovice 18. storočia boli pôvodne v paulínskom kláštore Máriacsalád v chotári obce Veľké Lovce. Obraz Narodenia zo začiatku 19. storočia pochádza z bývalej kaplnky kaštieľa, ktorú zrušili v roku 1885. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Hul - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2021Hul - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 467.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 467.
Bibliografia
www.hul.sk
GPS
48.101740, 18.263665
48°06'06.3"N 18°15'49.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk