Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hvozdnica - zvonica
Lokalita
obec Hvozdnica, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodná zvonica stála s veľkou pravdepodobnosťou v dedine v richtárskej usadlosti. V druhej polovici 19 storočia dolný koniec, kde stála drevená zvonica, vyhorel a preto pod hájom postavili murovanú zvonicu. [1]
 

Zvonica má štvorcový pôdorys a vchod z juhovýchodu. Nad vchodom do zvonice ako aj zo strany od obce sú umiestnené slnečné hodiny. Fasády sú hladké. Vrchná časť zvonice je drevená s ihlanovou strechou, ukončená kovovým krížom. Vo zvonici visí pôvodný zvon z roku 1747, ako aj jeho pôvodný drevený záves s kovaním. Zo strany od lesa je v stene nika, kde je za sklom umiestnená drevená plastika Panny Márie. [2]
 

Vo zvonici sa zvonilo do 8. decembra 1993, kedy boli požehnané tri nové zvony v kostole. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 3] https://hvozdnica.sk/sk/historicke-pamiatky-a-objekty/zvonica/ (2.1.21023)
Bibliografia
www.hvozdnica.sk
GPS
49.210505, 18.491493
49°12'37.8"N 18°29'29.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk