Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jastrabie nad Topľou - Chrám Zoslania Ducha Svätého
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Jastrabie
Lokalita
obec Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1938 – 1939. Jednoduchý obdĺžnikový priestor s oblým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Hladká fasáda má kamenné neomietnuté podmurivo. Veža stojí na polkruhovom, polstĺpmi podopretom portáli a je nesúvisle členená nárožnými lizénami, krížovým oknom, malým združeným dvojitým okienkom a hornou zvukovou arkádou, krytou cibuľovitou baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 519.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 519.
Bibliografia
www.jastrabie.sk
GPS
48.940348, 21.604617
48°56'25.2"N 21°36'16.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk