Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalinov - Chrám Nanebovzatia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Kalenov
Lokalita
obec Kalinov, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia. Opravovaný bol v roku 1866 a 1929. Patrí k stavebnému typu východoslovenských gréckokatolíckych kostolov, projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou. Jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom je zaklenutý pruskými klenbami. Na severnej a južnej strane lode sú malé polkruhové výklenky naznačujúce transeptálny zámer. Veža je vstavaná do západného priečelia. Nad vstupom je letopočet 1929, datujúci opravu kostola. [1] Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias okolo roku 1929. Nástenná maľba od J. Wagnera je z roku 1949. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri kostola spomína bočný oltár s obrazom Krista na Olivovej hore od V. Nevického z roku 1951 a drevený rokokový svietnik z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce. Stojí na miernej vyvýšenine. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 7.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 7.
Bibliografia
www.kalinov.net
GPS
49.319553, 21.919396
49°19'10.4"N 21°55'09.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk