Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamenín - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kéménd
Lokalita
obec Kamenín, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z polovice 18. storočia. Začiatkom 20. storočia bol doplnený novou vežou. Kostol je jednoloďový sakrálny priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskou klenbou. [1] Veža je vstavaná a krytá ihlancom.
 

Hlavný oltár s maľovanou iluzívnou luiséznou architektúrou a predstavanou menzou je z polovice 18. storočia a má nový obraz Nanebovstúpenia Pána zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Krstiteľnica je luisézna z druhej polovice 18. storočia. V inventári kostola je barokový tepaný kalich s okrídlenými hlavičkami anjelov z čias okolo roku 1700. [2]
 

Kostol utrpel v druhej svetovej vojne priamy zásah, veža spadla cez strop do lode kostola. V zápise vtedajšieho kazateľ a Józsefa Cséfalvaiho sa uvádza: „Kostol vyzeral veľmi zúbožene. Vežu odstrelili, spadla do kostola. Prerazila strechu, rozdrvila časť lavíc a ležala na podlahe kostola. Oltár bol poškodený, organ zničený, na mnohých miestach obrovské diery, stopy po výstreloch...“ [3]
 

Hlavný kríž kostolnej záhrady stojí na štvorcovom základe s tromi schodíkmi. Je vytvorený z vápenca, korpus je z liatiny. Postavili ho pravdepodobne po roku 1681, v dobe obnovenia slobody vierovyznania, na základe záveru šopronského snemu. [4]
 

Vpravo od vchodu do cintorína, stojí spustnutá betónová krypta rodiny Paksiovcov s kovovými dvermi. Posledného člena rodiny, Pála Paksiho, pochovali už do mramorového hrobu vedľa krypty v roku 1923. Oproti brány stojí kaplnka. Vedľa nej sú pochovaní kamenínski farári, ktorí zomreli v obci, a preto sú pochovaní na obecnom cintoríne. Napravo od kaplnky stojí hlavný kríž cintorína, tesaný z vápenca, korpus je z toho istého materiálu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce na vyvýšenine, uprostred kostolnej záhrady. [6]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 12.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 12.
[3 - 6] www.kamenin.sk (11.5.2016)
Bibliografia
www.kamenin.sk
GPS
47.888192, 18.646054
47°53'17.5"N 18°38'45.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk