Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamienka - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Kamionka, Kamjonka
Lokalita
obec Kamienka, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1760. Začiatkom 19. storočia bola prefasádovaná. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium má lomenú klenbu s lunetami, v lodi sú pruské klenby. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými vysokými oknami. Veža má stanovú strechu s cibuľou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 13.
GPS
49.330168, 20.623199
49°19'48.6"N 20°37'23.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk