Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hul
Iný názov
Húl
Lokalita
obec Hul, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Ide o jednopodlažnú dvojtraktovú stavbu s pôdorysom v tvare písmena U. Na fasádach stredného traktu je predstavaný portikus s tympanónom. Miestnosti sú zaklenuté valenými, pruskými, korýtkovými klenbami a niektoré majú rovný strop s fabiónom. Reprezentačná miestnosť s mramorovým kozubom má priamy vstup do parku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2009 bola začatá rekonštrukcia kaštieľa. Na pravom krídle bol vymenený krov, krytina, okapové žľaby, ríny, boli vymurované komíny. Bolo obnovené čelo kaštieľa. Investičné náklady predstavovali cca 50 000 EUR. Rekonštrukcia bola financovaná s využitím grantu MK SR a grantu NSK a finančných prostriedkov samotnej obce. Stavebné práce prevádzala stavebná firma STAVEG, s. r. o. Šurany a tesárske práce (zhotovenie nového krovu položenej novej škridly bobrovky, okapy, ríny) previedla firma ZVATEK s. r. o., Veľké Lovce. Cieľom je previesť rekonštrukciu celého krovu kaštieľa, aby stavba nebola vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam. V roku 2011 sa začala rekonštrukcia ľavého krídla kaštieľa. [2]
 

Hul – kaštieľ (č. ÚZPF 2299/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2009. Autori: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hul foto © Imrich Kluka 3/2012Kaštieľ Hul foto © Imrich Kluka 3/2012Kaštieľ Hul foto © Imrich Kluka 3/2012Kaštieľ Hul foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 467.
[2] www.hul.sk (25.7.2013)
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.hul.sk
GPS
48.103208, 18.265741
48°0 6' 11.55", 18°0 15' 56.67"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk