Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Okoličné (Liptovský Mikuláš)
Iný názov
Okoličániovský kaštieľ
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. V roku 1714 bol barokovo upravený – strecha a fasáda. Je to dvojpodlažná obdĺžniková bloková budova s okrúhlymi nárožnými arkiermi na poschodí. Stred dispozície tvorí renesančná vstupná sieň, z ktorej sa vchádza do renesančných miestností prízemia a na schodište. Poschodie je novoupravené. [1]
Pamiatková ochrana
Adaptovaný na nové účely bol v rokoch 1955 - 1956. Bola v ňom vybudovaná divadelná sála s javiskom, ktoré k svojej činnosti využívali ochotníci. Sídlila tu i pobočka okresnej knižnice G. F. Belopotockého, ktorej knižničný fond bol koncom 90. rokov 20. storočia presťahovaný do Liptovského Mikuláša a svoje sídlo tu malo aj Centrum voľného času mládeže. [2]
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1962. Umelecko-historický prieskum sa uskutočnil v roku 1972. Architektonická štúdia je z roku 1976. [3]

Súčasný stav a využitie
Park v okolí kaštieľa je zdecimovaný na oveľa menšiu rozlohu. Klasický problém skoro všetkých pamiatkových objektov na Slovensku.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Okoličné foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012Kaštieľ Okoličné foto © Marián Jarina 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 418.
[2] www.okolicne.szm.com (18.2.2013)
[3] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s 20.
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.074335, 19.650308
49°0 4' 27.61", 19°0 39' 1.11"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk