Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčiansky Peter
Iný názov
Kaštieľ Dávidovcov, Nyáriovcov
Lokalita
obec Turčiansky Peter, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý postavili na prelome 16. – 17. storočia. Začiatkom 19. storočia bol empírovo upravený a koncom 19. storočia prestavaný. Okolo roku 1940 a po druhej svetovej vojne bol opravený. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s nárožnými oblými arkierovými vežami na prvom poschodí. Vo východnom priečelí je zasklená veranda, ku ktorej vedie z oboch strán kryté schodište. Pôvodne bola empírovým portikom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Turčiansky Peter – kaštieľ (č. ÚZPF 3278/1-3) – architektonicko-historický výskum - rok 2009. Autori: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Prebieha obnova.
Fotogaléria
Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Turčiansky Peter foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 336.
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
GPS
49.030727, 18.887402
49°0 1' 50.62", 18°0 53' 14.65"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk