Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uzovský Šalgov
Lokalita
obec Uzovský Šalgov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený v rokoch 1840 – 1850 na starších základoch. Na zvýšenom prízemí má na hlavnom priečelí dva plytké bočné rizality a v strede vysunutý pilierový portikus s tympanónom, otvorený širokými schodmi do parku. Bočné rizality majú nárožnú rustiku a dve okná pod spoločnou nadokennou rímsou. Po stranách portika sú nadokenné trojhranné frontóny. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami a v medziposchodí plytkými segmentovými klenbami. [1] Do roku 1848 patrila obec Uzovcom, jednej vetve pôvodnej zemepanskej rodiny Thekulovcov. [2] Kaštieľ bol obývaný Péchyovcami až do roku 1945. [3] V okolí kaštieľa bol pomerne veľký park so vzácnymi drevinami [4], z ktorého zostala iba časť.
Pamiatková ochrana
Viackrát v priebehu 20. storočia kaštieľ opravovali. Jeho posledná väčšia rekonštrukcia sa realizovala v rokoch 1986 - 1987. [5]
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ bol po roku 1945 využívaný na rôzne účely. V rokoch 1951 – 1961 ako Okresný detský domov. Od roku 1963 až po súčasnosť je v západnom krídle umiestnená Materská škola. Časť prízemia využíval aj Miestny národný výbor. Po roku 1961 kaštieľ slúžil hlavne na kultúrne účely. Od začiatku 90. rokov do roku 2010 bol v pivničných priestoroch kaštieľa hostinec Pod sekvojou, zároveň v kaštieli do roku 2009 sídlila firma MÓDA, s.r.o., ktorá sa už presťahovala do vlastných priestorov. Kaštieľ je v súčasnosti vo vlastníctve obce. [6] Žiada si ďalšiu rekonštrukciu.
Prístup
Objekt stojí uprostred obce. Nachádza sa vpravo od hlavnej cesty cez obec, na miernom vŕšku.
Fotogaléria
Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Uzovský Šalgov foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 354.
[2] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s. 157.
[3] www.uzovskysalgov.sk
[4] sekvojovec mamutí
[5 - 6] www.uzovskysalgov.sk
GPS
49.091803, 21.060740
49°05'30.5"N 21°03'38.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk