Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonica - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Park kaštieľa bol zakladaný pravdepodobne postupným formovaním okolitého prírodného prostredia. Až na západnú časť parku nad mlynským náhonom v okolí pivnice celá plocha parku bola v rovine. Hlavnými výstavbovými drevinami boli pôvodné skupiny druhov, ktoré sa pri postupnom budovaní doplňovali ihličnanmi, resp. ďalšími druhmi listnatých drevín (buk). K pôvodným drevinám okrem mohutných dubov pozdĺž Myjavy patrili solitérne lipy. Alejovou výsadbou stromov bola lemovaná aj cesta pozdĺž mlynského náhonu až do dnešnej záhrady. [1]
 

Najbohatšie druhové zastúpenie drevín bolo južne a západne v okolí budovy kaštieľa. Smerom k okraju parku sa počet exotov vo výsadbe znižoval. V celom parku sa uplatňovali väčšie trávnaté plochy so skupinami stromov a krovín. Trávniky mali až na menšie plochy okolo kaštieľa lúčny charakter a kosili sa dvakrát až trikrát do roka. [2]
 

Cestná sieť bola pomerne riedka. Hlavná prístupová cesta južne od kaštieľa bola prispôsobená pre koče. Cesty v parku i hospodárske cesty boli upravené len zavalcovanou drťou. V celom parku bol väčší počet lavičiek z dreva, ktoré boli natreté na bielo. V priestoroch odpočívadiel boli kovové stoly a stoličky. Jedno odpočívadlo bolo na osi kaštieľa pri Myjave s pohľadom na vodnú plochu a druhú časť parku. V parku boli 1-3 altánky. Jeden z nich stál v priestore južne od kaštieľa v skupine troch líp. Mal kovovú konštrukciu napodobňujúcu prírodné drevo, strecha bola pokrytá slamou. Vznikli pravdepodobne až na začiatku 20. storočia. [3]
 

V parku bolo niekoľko pohľadov a priehľadov, z ktorých najmalebnejšie boli v priestore medzi dvoma vodnými tokmi. V tomto období bol západne od kaštieľa vytvorený buxusový kruh so šiestimi homoľami strihaného buxusu vo výške približne 1,2 m. Kruhová výsadba buxusu bola strihaná vo výške okolo 40 cm a o priemere pravdepodobne 12 m. V kruhu bola výsadba letničiek (šalvia, muškáty). Charakter pravidelnej úpravy má aj pás po obvode východnej a južnej fasády kaštieľa. Vo výsadbe boli použité ruže (čajohybridy) vhodné na rez. [4]
 

Najväčšiu pozornosť budovaniu, zveľaďovaniu a údržbe parku venovali za posledného majiteľa Appónyiho, ktorého manželka bola Angličanka. Po získaní poznatkov na cestách po Anglicku budoval aj park na spôsob anglických záhrad. Väčšie zmeny v parku urobili dvaja záhradníci z Viedne, ktorých z času na čas pozývali do Jablonice. [5]
 

Začiatkom 20. storočia bolo v severozápadnej časti parku vybudované tenisové ihrisko pre potreby rodiny Appónyiovcov. Po ich odchode kúpil túto časť parku na záhradu p. Gaža a po druhej svetovej vojne ju zoralo a užívalo spolu s ostatnou časťou parku medzi dvoma vodnými tokmi JRD ako ornú pôdu. Časť parku medzi kaštieľom a Myjavou užíva obec a čiastočne je prispôsobená potrebám miestnej TJ (futbalové ihrisko, tribúna a šatne). [6]
 

Celá plocha parku bola pravidelne udržiavaná do odchodu rodiny Appónyiovcov. Medzi dvoma svetovými vojnami bol park udržiavaný viac-menej bez dosadby a väčších odborných zásahov. Od skončenia druhej svetovej vojny sa údržbe parku nevenuje primeraná pozornosť. Vybudovanie ihriska a jeho zariadení si vyžiadalo vyrúbanie viacerých solitérov vysokej hodnoty. [7]
 


 

Jablonica - barokový kaštieľ

Súčasný stav a využitie
Stav parku nie je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Jablonica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1 - 7] www.jablonica.sk (15.3.2017)
Bibliografia
www.jablonica.sk
GPS
48.612939, 17.419610
48°36'46.6"N 17°25'10.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk