Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kečkovce - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kečkovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1911 v historizujúcom slohu. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Vstavaná veža a členenie fasád s konglomerátom rozličných slohových prvkov, z ktorých kedysi akcentoval dvojitý oblúčikový vlys, prebiehajúci pod podstrešnou rímsou. [1] Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá baňou.
 

Vnútorné zariadenie z čias stavby sa vyznačuje tiež zmesou dekoratívnych, secesne spájaných slohov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 19.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 19.
Bibliografia
www.keckovce.sk
GPS
49.385007, 21.512862
49°23'06.0"N 21°30'46.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk