Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klčov - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Klčov, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1808 – 1809. Vežu pristavali v roku 1890. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté vejárovou klenbou. V lodi je valená klenba. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža členená pilastrami je zastrešená ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár je neskorogotický krídlový zo začiatku 16. storočia, uprostred v skrini sú pôvodné sochy Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory. Na otvorených krídlach sú kópie gotických malieb: Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie a Klaňanie. Predela a nadstavec sú pseudogotické. [2]
 

Bočný oltár je neskororenesančný z konca 17. storočia. Je to stĺpová architektúra s nadstavcom a sochami dvoch anjelov, po stranách sú akantové krídla, uprostred obraz Ježiša z 20. storočia. Bočný oltár sv. Alžbety vdovy je podobný neskorenesančnému, uprostred má obraz svätice z 19. storočia. [3]
 

Kalvária je baroková, polychrómovaná ľudová drevorezba z 18. storočia. Obraz Najsvätejšej Trojice je barokový z konca 18. storočia. Obraz Narodenia Panny Márie pochádza z druhej polovice 19. storočia. Dve maľované kazety na empore sú z polovice 19. storočia a zobrazujú sv. Cecíliu a Dávida. [4]
 

Do roku 1803 bol Klčov filiálkou farnosti Spišská Kapitula. Najstaršie záznamy o narodených, sobášených, birmovaných a zomrelých veriacich sú zaznamenané v matrikách na Spišskej Kapitule. [5]
 

Od roku 1804 sa spomínané matričné záznamy z filiálky Klčov objavujú v matrikách rímskokatolíckej fary Spišský Hrhov. Farský kostol spočiatku podporovali Gorgeyovci. Od konca 90. rokov 19. storočia to boli Csákyovci, najdlhšie Hilárius Csáky. V Klčove v tom období žilo 325 katolíkov, 10 židov. [6]
 

V Klčove sa narodili traja kanoníci. Ján Janečko, spišským kanonikom bol v rokoch 1856 - 1895. V roku 1890 dal postaviť vežu kostola. Jozef Marcinko a Ján Janečko, narodený 1. ferbruára 1879, zomrel 7. júna 1957, pochovaný je na miestnom cintoríne. [7]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 48.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 48.
[5 - 7] www.obecklcov.sk/cirkev (10.4.2023)
Bibliografia
www.obecklcov.sk
GPS
49.003270, 20.670957
49°00'11.8"N 20°40'15.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk