Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klíž (Veľký Klíž) - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste dnešnej kaplnky sa už v 18. storočí nachádzala menšia prícestná kaplnka, ktorú v 19. storočí nahradil kríž a v roku 1922 neoslohová kaplnka. Ide o jednoloďový priestor s pravouhlým ukončením presbytéria a vstavanou vežou. Fasády so zaoblenými nárožiami sú členené hrotitými oknami a lizénovým rámovaním. [1] Veža situovaná na strednú os priečelia je členená nárožnými lizénami a zakončená ihlancom.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnom ukončení Klíža. [2]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 131.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 131.
Bibliografia
www.velky-kliz.sk
GPS
48.55167, 18.36333www.pamiatkynaslovensku.sk