Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klíž (Veľký Klíž) - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v 19. storočí. [1] Malý sakrálny objekt s otvoreným priečelím. Otvor je polkruhovo ukončený. Fasády kaplnky sú hladké. Vo vrchole je kovový kríž.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v intraviláne Klíža na jeho severovýchodnom konci. [2]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 132.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 132.
Bibliografia
www.velky-kliz.sk
GPS
48.554589, 18.371105
48°33'16.5"N 18°22'16.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk