Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľúčovec - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Kulčod
Lokalita
obec Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardujúcimi barokovými prvkami, prestavaný v roku 1885. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom, krytý rovným stropom. Hladká štítová fasáda so vstavanou vežou je členená nárožnými pilastrami a kordónovou rímsou. Nad štítom je voľná časť veže členená nárožnými pilastrami, kordónovou a terčíkovou podstrešnou rímsou. Veža je krytá barokovou baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 53.
Bibliografia
www.klucovec.com
GPS
47.794938, 17.719855
47°47'41.8"N 17°43'11.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk