Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kmeťovce (Drženice) - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drženice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1943. Moderný jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, strešnou vežičkou a na ľavej strane s pristavanou sakristiou. Interiér má rovný strop. Vežička je zastrešená ihlancom. [1] Fasády sú hladké, členené lomenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 106.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 106.
Bibliografia
www.drzenice.sk
GPS
48.261366, 18.705017
48°15'40.9"N 18°42'18.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk