Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kobeliarovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kobeliarovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z čias okolo roku 1300 – 1310. Upravený bol v roku 1664 a v prvej polovici 19. storočia. Jednoloďová stavba s rovným štvorcovým uzáverom presbytéria, na severnej strane s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lomenou valenou klenbou, v lodi sú pruské klenby z prvej polovice 19. storočia. Víťazný oblúk je gotický, bez profilácie. Fasády sú členené lizénami, na veži s nárožnými pilastrami a s terčíkovou podstrešnou rímsou. [1]
 

Oltár je z prvej polovice 19. storočia s klasicistickou stĺpovou architektúrou, zakončenou trojuholníkovým tympanónom, v strede obraz Pokrstenia Krista. Kazateľnica s polygonálnym, pilastrami členeným parapetom, je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza ranobarokový kalich zo 17. storočia so štylizovanou révou a dve bohoslužobné konvice z roku 1785. [2]
 

Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Antonovi pustovníkovi.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 55.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 55.
Bibliografia
www.kobeliarovo.sk
GPS
48.743950, 20.372459
48°44'38.2"N 20°22'20.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk