Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kojatice - Kostol sv. Ondreja
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kojetice
Lokalita
obec Kojatice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1784. Obnovený bol v roku 1896. Je to pozdĺžna jednoloďoví stavba s oblým presbytériom a predstavanou západnou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou, v lodi sú dve polia českej placky. Fasády sú členené lizénovým rámom, veža pilastrami. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia so stĺpovou architektúrou a novším obrazom sv. Ondreja apoštola kópia. V nadstavci s rokajovou ornamentikou je plastika najsvätejšej Trojice. Po bokoch obrazu sú sochy sv. Ignáca z Loyoly – zakladateľa rádu jezuitov a sv. Jána Nepomuckého – kňaza, spovedníka a mučeníka. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. Na parapete sú dva reliéfy so skupinou evanjelistov v rokajových kartušiach. [2]
 

Kostol sv. Ondreja apoštola v Kojaticiach bol postavený jezuitmi Kostol 5.augusta 2007 konsekroval Mons. Alojz Tkáč – košický arcibiskup-metropolita. Sviatok sv. Ondreja je 30. novembra. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 58.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 58.
[3] www.farnostsvinia.sk/kojatice/ (24.6.2017)
Bibliografia
www.kojatice.sk
GPS
48.997487, 21.130704
48°59'51.0"N 21°07'50.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk