Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - kúria
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
K najkrajším profánnym objektom v obci Kokava nad Rimavicou patrila klasicistická kúria Kuchtovcov zo začiatku 19. storočia. Stála na mieste dnešnej budovy obchodných prevádzok poniže synagógy. [1]
 

Bola to obdĺžniková bloková stavba, dlhšou stranou obrátená do ulice. Jej fasáda bola symetricky členená na päť osí s dvoma dvojicami okenných otvorov po bokoch a s dverným otvorom so schodíkmi v strednej osi. Dvojice okien ohraničovali vertikálne bosované pásy. Horizontálne bolo priečelie delené výrazne profilovanou podstrešnou rímsou a subtílnejšou parapetnou rímsou. Dverný otvor vypĺňali drevené kazetové dvojkrídlové dvere. Vstup bol zdôraznený polkruhovým oblúkom, v ktorom sa nachádzal presklený svetlík na spôsob termálneho okna. Najväčšia pozornosť bola venovaná výzdobe obdĺžnikových okenných otvorov s bohato zdobenou suprafenestrou, ktorá okrem ukončovacej profilovanej rímsy obsahovala polkruhové ukončovacie štukové oblúky. Z rímsy popri okne vyrastali bohato plasticky zdobené konzolky ukončené čučkou a zdobením drieku ženskými hlavičkami a rastlinným motívom. V oblúkoch sa nachádzali medailóny so ženskými hlavičkami a rastlinnými motívmi. Okolo okien obiehala bohato profilovaná šambrána pokračujúca parapetnou rímsou. Drevené okná boli osemtabuľkové s von sa otvárajúcou dolnou časťou. [2]

Poznámky
[1] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. s. 321.
[2] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív: Kokava nad Rimavicou. s. 321.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.570189, 19.841605
48°34'12.7"N 19°50'29.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk