Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komjatná - Kostol sv. Galusa opáta
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Komjatná, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1823, vybudovaný v blízkosti gotického kostola zo 14. storočia, ktorý sa v roku 1820 zrútil. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na rímsové hlavice vtiahnutých pilierov. Hladké fasády sú členené nárožnými lizénami. Veža je krytá barokovou baňou a na streche nad prechodom lode do presbytéria je malá baroková strešná vežička. [1]
 

Oltárny obraz sv. Gálusa z roku 1871 je od J. B. Klemensa. Zvony sú z roku 1554, 1576, 1603 a 1670. Kazateľnica s klasicistickou strieškou a barokovými sochami evanjelistov bola doplnená v 19. storočí. Procesiová socha Immaculaty je ľudová drevorezba zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 70 – 71.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 71.
Bibliografia
www.komjatna.sk
GPS
49.145202, 19.248663
49°08'42.7"N 19°14'55.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk