Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostolné - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kostolné, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený ako tolerančný bez veže v rokoch 1784 – 1785. Rozšírený vežou bol v roku 1807. Niekoľko ráz v priebehu 19. storočia ho zmenili v interiéri. Je to sieňový priestor s oblým uzáverom klenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénami. Pristavaná štíhla veža je komponovaná do štítového priečelia a má neobarokovú laternovú baňu, dosadajúcu na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 79.
GPS
48.736255, 17.707928
48°44'10.5"N 17°42'28.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk