Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kožuchovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kožuchovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1925 – 1926. Stavba napodobňuje štýl jednoduchých barokových kostolov. Jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, v lodi krytý valenou klenbou. Na západnej fasáde je masívna predstavaná veža s barokovou laternovou baňou. [1] Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 115.
GPS
49.319683, 21.706208
49°19'10.9"N 21°42'22.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk