Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásnohorská Dlhá Lúka - kaštieľ
Iný názov
Dlhá Lúka
Lokalita
obec Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. V druhej svetovej vojne bol zničený. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza ešte existenciu hospodárskych budov kaštieľa, ktoré boli obdĺžneho pôdorysu so sedlovou škridlicovou strechou. Fasády mali členené kordónovou rímsou, na ktorú dosadali termálne otvory situované nad oknami. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 126.
GPS
48.625907, 20.580520
48°37'33.3"N 20°34'49.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk