Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnické Bane - vodojem
Lokalita
obec Kremnické Bane, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Vodojem stojí na trati Zvolen – Kremnica – Vrútky, ktorá bola sprevádzkovaná v roku 1872 ako Uhorská severná železnica. Dnes už odstavený vodojem je dvojosový, dvojpodlažný, s postrannými pomocnými prízemnými objektmi, ktoré sú rovnako dvojosové, čím sa zachováva symetria celej stavby. Hlavná, stredná časť je prístupná dvomi vstupmi s dvojkrídlovými výplňami, horné podlažie presvetľujú združené okenné otvory s vyšším stredným a nižšími bočnými otvormi. Omietané fasády dopĺňa režné tehlové murivo šambrán všetkých vstupných i okenných otvorov, rovnako ako aj nárožia objektu a korunná rímsa. Dĺžku stavby vyvažuje vysoká valbová strecha s podlomenicami, tvorenými drevenými vyrezávanými lištami, evokujúcimi ľudovú architektúru. Je zrejmé, že aj keď sa jedná o typizovaný vodojem, pri jeho stavbe sa uplatnili regionálne vplyvy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na kopci nad železničnou traťou oproti stanici. [2]
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michaela: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 217.
[2] TIMKOVÁ, Michaela: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. s. 217.
GPS
48.742745, 18.902158
48°44'33.9"N 18°54'07.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk