Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krížová Ves 1
Lokalita
obec Krížová Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ide o dva kaštiele kolmo na seba orientované. Neskôr boli spojené. Jeden z objektov pochádza zo začiatku 16. storočia a druhý z polovice 17. storočia. Oba kaštiele sú dvojpodlažné na obdĺžnikovom blokovom pôdoryse. V staršej budove sa zachovali lomené gotické kamenné portály ako aj zaklenutie pivničných priestorov na stredný pilier. Miestnosti v oboch stavbách majú renesančné hrebienkové klenby. Starší kaštieľ mal predstavané schodište z dvorovej strany. Mladší kaštieľ má pri záhradnej bránke polygonálny výstup. Má manzardovú strechu. Strecha staršieho kaštieľa je valbová. Na oboch bola v minulosti drevená šindľová krytina. [1]
 

Kaštiele bol sídlom rodiny statkára Antona Grossera. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaštieľ je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 895/1. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 146.
[2] www.krizovaves.sk/obec/pamiatky/ (17.6.2024)
[3] www.pamiatky.sk (17.6.2024)
Bibliografia
www.krizovaves.sk
GPS
49.189193, 20.485515
49°11'21.1"N 20°29'07.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk