Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krížová Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený koncom 13. storočia. Spomínal sa v roku 1315 v súvislosti s krížovníkmi Božieho hrobu. Prestavaný bol v 14. storočí. Upravovali ho v 15. storočí. Je to jednoloďový priestor so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou klenbou, ktorej ťažké blokové rebrá dosadajú na kamenné konzoly s rastlinnou ozdobou a štylizovanými ľudskými tvárami. Na severnej a západnej stene presbytéria sú gotické nástenné maľby, ktoré boli pri reštaurovaní premaľované. V presbytériu sa nachádza výklenkové pastofórium s trojlistovým zakončením. Trojlistové kružby sú aj na oknách presbytéria. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína gotické dvere do sakristie, lomené s pôvodným železným tepaným krídlom s pásmi zo 14. - 15. storočia. [1] Na južnej strane lode sa zachoval masívny gotický portál. Fasády kostola sú hladké. Veža je zakončená cibuľou.
 

Hlavný neskorobarokový oltár ambitového typu je z 18. storočia. Kamenná gotická krstiteľnica pochádza zo 14. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku v sakristii uvádza štyri rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia. [3]
 

V roku 1913 urobili obyvatelia obce veľké opravy kostola a zároveň doplnili jeho interiér. Zakúpili hlavný oltár, ktorý bol vyrobený v Tirolsku, zadovážili kazateľnicu a kostolné lavice. Dali vymaľovať chrámovú loď, urobili oporné múry k veži, dlažbu pred oltárom a betónovanie celého kostola. [4]
 

Na južnej stene kostola sú vertikálne slnečné hodiny. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravený bol v roku 1970 a 1997. [6]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 896/0. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022Krížová Ves - Kostol Narodenia Pána foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 146.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 146.
[4 - 5] www.krizovaves.sk/obec/pamiatky/ (18.6.2024)
[6 - 7] www.pamiatky.sk (18.6.2024)
Bibliografia
www.krizovaves.sk
GPS
49.188834, 20.488792
49°11'19.8"N 20°29'19.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk