Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuchyňa - socha sv. Floriána
Lokalita
obec Kuchyňa, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Sochu na "námestičku pred domami" dal v roku 1797 postaviť Pavol Pálka, roľník a veľa rokov kuchynský richtár. Založil na ňu základinu v sume 40 zlatých. Za týmto účelom bola spísaná listina, ktorá bola uložená vo farskom archíve. Ako každú základinu, tak i túto musel registrovať biskupský úrad v Trnave. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obec-kuchyna.wz.cz (4.12.2016)
Bibliografia
www.obeckuchyna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk