Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kurov - Chrám sv. Lukáša
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kurov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1884 na spôsob východoslovenských klasicistických kostolov obdobia 1770 – 1830. Vnútorná úprava objektu je z roku 1904. Je to jednoloďový kostol s polkruhovým presbytériom a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je klasicistické z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 161.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 161.
Bibliografia
www.kurov.sk
GPS
49.342188, 21.134101
49°20'31.9"N 21°08'02.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk