Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z prvej polovice 18. storočia. Postavený bol v rokoch 1718 – 1726. K jednej z rekonštrukcií došlo v roku 1926. Kostol je oválna centrálna stavba s polkruhovým zakončením presbytéria, po oboch stranách ktorého sú bočné priestory. Na západnej strane je štítové priečelie so vstavanou vežou a málo predstavanou predsieňou. Za kulisovoto chápaným štítovým priečelím sú z oboch strán oblé múry točitého schodišťa. Fasády sú členené lizénovým rámom. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď kupolovitou klenbou s postrannými lunetami. Chór a bočné prístavby pri presbytériu majú krížové klenby. Výmaľba kostola je z roku 1926. [1]
 

Bočné oltáre sú z polovice 18. storočia, riešené ako pendanty. V drevenej stĺpovej architektúre sú nové sochy Panny Márie a sv. Jozefa. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. Krstiteľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia. V Súpise pamiatok (1968) sa spomína, že v sakristii je umiestnený neskorobarokový obraz Panny Márie z 18. storočia. [2]
 

Kostol sv. Jozefa bol postavený z inciatívy kútskych obyvateľov a na mieste, kde sa predtým nachádzala len plytká mláka, položil gróf Jozef Czobor 8. augusta 1717 základný kameň. Na tejto udalosti ho sprevádzala stará mama Barbora Erdödyová. Kladenia kameňa sa zúčastnil aj šaštínsky dekan a vicearchidiakon Pavol Albrechtovič, kaplán grófa Jozefa Czobora, františkán od svätej Kataríny a klerik seminára svätého Štefana Štefan Baňovič a borskosvätojurský farár Ján Valentín Krajčirovič. Do základného kameňa vložil správca czoborských majetkov v Šaštíne Jozef Leb zlatú mincu, na ktorej bolo na jednej strane napísané „Cti otca svojho i matku svoju“ a na druhej strane „Venované ku cti sv. Jozefa“. Aby mohli ľudia kostol postaviť, chodili na hliník kopať hlinu, ktorú potom pálili v cihelni. Kostol postavili za 9 rokov na sv. Jozefa, podľa ktorého dostal meno. [3]
 

Pôvodne mal mať kostol dve veže, no plán nevyšiel. Veža kostola bola postavená až v roku 1841 za finančnej pomoci cisára Ferdinanda V., ktorý sa stal jeho patrónom. O štrnásť rokov neskôr, v roku 1855 boli na veži osadené hodiny. Podľa obecnej kroniky dal kostolník a kostolný otec Juraj Baňovič vyhotoviť v roku 1733 oltár Panny Márie, ktorého autorom je rezbár z Hustopeče. Ďalšia oprava kútskeho kostola prebehla v rokoch 1865 – 1867 počas pôsobenia farára Dr. Andreja Radlinského. Na obnovu svätého chrámu prispela čiastkou 500 zlatých aj cisárovná Karolína Augusta. [4]
 

V ďalších rokoch bol kostol opätovne renovovaný, no väčšinou neodborne, pričom sa stratili aj pôvodné drevené sochy z bočných oltárov. Počas prvej svetovej vojny prišiel kostol o jeden zvon. Sakrálny objekt bol veľmi poškodený na konci druhej svetovej vojny, v apríli 1945, keď pri prechode frontu dostal vyše štyridsať zásahov granátmi. Našťastie bol múr úplne prerezaný len na jednom mieste, a preto sa v ňom aj napriek poškodeniu mohli slúžiť bohoslužby. Medzi veriacimi sa konala zbierka a oprava kostola so všetkými nákladmi stála 300 000 Kčs. Rozsiahlejšia renovácia kostola sa konala v rokoch 1990 - 2004, kedy bol opravovaný zvonku aj zvnútra a za hlavný oltár bol osadený nový obraz znázorňujúci malého Ježiša, Pannu Máriu a Jozefa ako utekajú do Egypta. Tento obraz bol v roku 2006 nahradený obrazom sv. Jozefa s Ježiškom, tromi božskými osobami, s anjelmi, pastiermi a atribútmi sv. Jozefa. Namaľovala ho Kamila Plannerová – sestra Veronika a vyzbierali sa naň veriaci farnosti, rodáci a prispeli i miestni podnikatelia. [5]
 

Na stenách v celom kostole sú umiestnené svetlohnedé keramické reliéfy jednotlivých zastavení krížovej cesty a v hornej časti na zvislých stenách hlavnej lode sú namaľované motívy stĺpov. Pod oltárnym obrazom sv. Jozefa je svätostánok s obdĺžnikovými zlátenými dvierkami a s reliéfnym motívom kalicha so sviatosťou oltárnou a s lúčmi do strán. V kostole sa nachádzajú zachovalé staršie drevené lavice hladkých tvarov, bez akejkoľvek reliéfnej výzdoby. Nad hlavným vnútorným vchodom do lode je umiestnený chór s organom balkónovito vysunutý dopredu. Je sivohnedej farby s mramorovou imitáciou prelínajúcich sa tmavších a svetlejších polí. V predsieni kostola je po pravej strane umiestnená drevená plastika ukrižovaného Ježiša v životnej veľkosti od autora Ignáca Husoviča. Predsieň je od hlavnej lode kostola oddelená kovovými dverami so sklenenou výplňou. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kútsky kostol sv. Jozefa stojí priamo v centre dediny pri hlavnej križovatke, na námestí Radlinského. [7]
Fotogaléria
Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2014Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Kostol sv. Jozefa Pestúna foto © Hana Farkašová 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 162.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 162.
[3 - 7] www.kuty.sk (15.1.2015)
Bibliografia
DRŠKA, Richard: Výstavba Kostola sv. Jozefa v Kútoch. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 1, s. 8 - 15.
www.kuty.sk
GPS
48.659414, 17.018924
48°39'33.9"N 17°01'08.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk