Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastomír
Lokalita
obec Lastomír, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Obec Lastomír v minulosti patrila medzi najväčšie v regióne. Ešte pred 200 rokmi konkurovala dnešnému okresnému mestu Michalovce, ktoré má dnes 38 000 obyvateľov. V takejto významnej obci si vybudovali svoje sídla, kúrie a kaštiele viaceré významné zemianske a šľachtické rodiny. Žiaľ, do súčasnosti sa zachoval iba jeden. Kaštieľ veľkostatkára Szella, dnes budova základnej školy. Budova po rekonštrukciách pomerne významne zmenila svoj vzhľad a dnes už veľmi pôvodný kaštieľ nepripomína. [1] Okolo kaštieľa bol park, ktorého zvyšky ešte existujú.
 

Ostatné kaštiele boli najneskôr po druhej svetovej vojne rozobraté a poslúžili ako sekundárny stavebný materiál pre výstavbu v obci. [2]

Pamiatková ochrana
Objekt nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky, pretože stratil pamiatkové hodnoty.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Slúži ako základná škola.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1 - 2] www.obeclastomir.sk/zaujimavosti.html (8.3.2023)
GPS
48.704044, 21.917312
48°42'14.6"N 21°55'02.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk