Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastomír - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Lastomír, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálny objekt zo 17. storočia, ktorý však bol pri obnove v roku 1900 úplne prestavaný a neoklasicisticky prefasádovaný. Je to typ sieňových protestantských kostolov s polkruhovým uzáverom a valenou klenbou s lunetami. Veža bola k pôvodnej stavbe pristavaná začiatkom 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173.
GPS
48.704562, 21.921840
48°42'16.4"N 21°55'18.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk